Diarienummer STN-0400/2017
Titel Medborgarförslag - Återställ Madenvägen
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagställaren 2018-02-01 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2