Diarienummer STN-0380/2017
Titel Fastställande av stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivorganisation
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Fastställande av stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivorganisation 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2
Beskrivning av stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivorganisation 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Fastställande av stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivorganisation 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet