Diarienummer STN-0363/2017
Titel Remiss - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-31
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. 2017-07-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3