Diarienummer STN-0358/2017
Titel Införande av boendeparkering för motorcykel
Startdatum 2017-03-24
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Införande av boendeparkering för motorcykel 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2
Regler och villkor för boendeparkering, gäller från och med 1 september 2016 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Införande av boendeparkering för motorcykel 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående