Diarienummer STN-0356/2017
Titel Remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-24
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-06
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss "Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering" 2017-03-24 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Socialdemokraternas skrivelse 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på Remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-07-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3