Diarienummer STN-0328/2016
Titel Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg
Startdatum 2016-03-31
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg 2016-03-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-03-31 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg 2017-01-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på ordförandesvar, Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg 2017-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandesvar expedierat till förslagställaren 2017-02-24 Utgående
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 21 februari 2017 - Efterlyser motorcykelparkeringar 2017-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2