Diarienummer STN-0327/2017
Titel Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-16
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-03-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till beslut för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till skötselplan för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplaner som berörs av naturreservatet 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Hur man överklagar 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Missiv 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Inrättande av Lötsjön-Goldängarnas naturreservat i Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-06-01 Upprättat Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd 2017-06-01 Utgående Visa dokumentet
Bekräftelse om mottagande av remiss från Stockholms läns landsting 2017-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelse om mottagen remiss från Norrenergi 2017-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Synpunkt om Lötsjön-Golfängarna - naturreservat 2017-06-08 Inkommande PUL
Svar på begäran om anstånd 2017-06-13 Utgående Visa dokumentet
Remissvar från Svenska turistföreningen 2017-06-21 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelse på mottagen remiss från Vattenfall 2017-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Samrådshandlingar om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg expedierat enligt sändlistan 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Bekräftelse på mottagen remiss från Norrvatten 2017-06-27 Inkommande Visa dokumentet
Underlag till grundskole- och gymnasienämnden - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remissvar från Skogsstyrelsen 2017-08-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Remissvar från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 2017-08-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag från Förskolenämnden - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Länsstyrelsens yttrande, dnr STN-0327/2017 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Norrvatten 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underlag till kultur och fritidsnämnden gällande svar på remiss 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus AB:s svar på remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Naturskyddsföreningens kommentarer på naturreservat Golfängarna-Lötsjön 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande om naturreservat från Sundbybergs bandgolfklubb 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Remissvar från Norrenergi 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Solna stads svar på Sundbybergs remiss om förslag att inrätta naturreservat vid Lötsjön och golfängarna 2017-09-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag och beslutat yttrande från Solna stad 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-09-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till skötselplan för Lötsjön - Golfängarnas naturreservat, efter samråd 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till beslut för Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad, efter samråd 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Hur man överklagar 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplaner som berörs av naturreservatet 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Sakägarförteckning 2017-09-25 Upprättat PUL
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Vänsterpartiets skrivelse 2017-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober samt beslutsunderlag inför beslut i KF - inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat 2017-10-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sundbybergs bangolfklubbs remissvar skickat till tekniska enheten för kännedom 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2
Underrättelse om inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-12-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Laga kraft för naturreservatet 2018-01-31 Inkommande Visa dokumentet