Diarienummer STN-0308/2017
Titel Medborgarförslag på remiss - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo
Startdatum 2017-03-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande 2017-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-03-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Medborgarförslag - staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till Kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående