Diarienummer STN-0301/2017
Titel Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd
Startdatum 2017-03-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-30
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd 2017-03-15 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-04-13 Upprättat
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd, fastställd på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, gäller från 1 augusti 2017 2017-06-30 Inkommande Visa dokumentet