Diarienummer STN-0279/2017
Titel Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-27 Inkommande PUL
Förslag till svar på medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen, svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 278 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2