Diarienummer STN-0278/2017
Titel Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-27 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-03-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-06-26 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2