Diarienummer STN-0277/2017
Titel Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-27 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
SV: Ang: Cykelpump Sundbyberg. Ärendenummer: 6976 =?utf-8?Q?9 2017-06-14 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen, svar expedierat till förslagsställaren 2017-06-26 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelm 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2