Diarienummer STN-0276/2017
Titel Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-27 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på medborgarförslag 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-10-26 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 542 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3