Diarienummer STN-0272/2017
Titel Upphandling - Persontransporter (Ref.nr: 2017-122)
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av genomförande av upphandling av persontransporter via STIC 2017-02-27 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 mars 2017 - Godkännande av genomförande av upphandling av persontransporter via STIC 2017-03-20 Upprättat Sekretess