Diarienummer STN-0264/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18" för besvarande 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18 2017-02-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på Remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Svar expedierat till Stockholms läns trafikförvaltning 2017-04-28 Utgående