Diarienummer STN-0170/2016
Titel Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården
Startdatum 2016-02-16
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården 2016-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-02-16 Inkommande PUL
Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på ordförandesvar, Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården 2017-01-02 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående
Ordförandes svar expedierat till förslagställaren 2017-02-07 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 2017-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2