Diarienummer STN-0166/2016
Titel Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden
Startdatum 2016-02-16
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2016-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-02-16 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2016-10-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på ordförandes svar på medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2016-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-07 Utgående
Ordförandes svar expedierat till förslagställaren 2017-02-07 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2