Visa ärende

Diarienummer STN-0122/2021
Titel Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering
Startdatum 2021-03-22
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - beslut om remittering Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - remissversion Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 2021-04-27 - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - beslut om remittering 2021-04-29 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Remittering av Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering till samtliga nämnder och Sundbybergs stadshus AB 2021-04-30 Utgående Visa fil
1, 2
Fråga om anstånd från grundskole- och gymnasienämnden 2021-05-03 Inkommande Visa dokumentet
Svar om anstånd för Förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden 2021-05-10 Utgående Visa dokumentet
Fråga om anstånd från byggnads- och tillståndsnämnden 2021-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Svar gällande begäran om anstånd gällande remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - för besvarande senast 29 juni 2021 2021-06-02 Utgående Visa dokumentet
Samrådsredogörelse Upprättat Visa dokumentet
Valnämndens svar på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - 2021-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underlag från Grundskole och gymnasienämnden - Yttrande på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-06-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag från Förskolenämnden - Yttrande på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-06-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-06-22 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-06-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Äldrenämndens svar på remiss Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus AB:s svar på remiss Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - beslut inför fastställande Utgående Visa fil
1, 2, 3
Koncernen Sundbyberg stadshus ABs svar på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Expediering av protokollsutdrag från Grundskole- och gymnasienämndens sammanträde 2021-08-24 - Yttrande på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss om Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Expediering av protokollsutdrag från Förskolenämndens sammanträde 2021-08-26 - Yttrande på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering 2021-08-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering Upprättat Visa dokumentet
Moderaternas och Kristdemokraternas skrivelse - yrkande 2022-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 2022-02-22 - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - beslut inför fastställande 2022-02-25 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag och underlag till beslut till kommunstyrelsen 2022-02-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Expediering- strategi för angöring och parkering 2022-09-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3