Diarienummer STN-0111/2018
Titel Ledamotsinitiativ - Förbättra säkerheten för cyklister
Startdatum 2018-01-30
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ - Förbättra säkerheten för cyklister 2018-01-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Ledamotsinitiativ - Förbättra säkerheten för cyklister 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ - Förbättra säkerheten för cyklister 2018-03-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3