Diarienummer STN-0111/2017
Titel Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt offentliga anläggningar kvarteret Plåten
Startdatum 2017-01-26
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-24
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt offentliga anläggningar kvarteret Plåten 2017-01-27 Utgående Visa fil
1, 2
Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt offentliga anläggningar kvarteret Plåten 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt offentliga anläggningar kvarteret Plåten 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet