Diarienummer STN-0095/2016
Titel Upphandling - Markskötsel ref.nr. 2016-114
Startdatum 2016-01-25
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument, Upphandling - Markskötsel 2017-02-27 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument avseende upphandling - Markskötsel 2017-03-08 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 mars 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument, Upphandling - Markskötsel 2017-03-20 Upprättat Sekretess