Diarienummer STN-0080/2017
Titel Motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. 2017-01-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande om kommunstyrelsens remiss ”Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av Sverigedemokraterna”. 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Antaget yttrande 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-28 Utgående