Diarienummer STN-0079/2017
Titel Motion - Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V).
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion - Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-01-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss "Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V)". 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Yttrande över Motion - Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V). 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående