Diarienummer STN-0061/2017
Titel Uppföljning av cykelplan för Sundbybergs stad (cykelbokslut) 2016
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-28
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av cykelplan för Sundbybergs stad (cykelbokslut 2016) 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av cykelplan för Sundbybergs stad (cykelbokslut 2016) 2017-02-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Uppföljning av cykelplan för Sundbybergs stad (cykelbokslut 2016) 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet