Diarienummer STN-0060/2017
Titel Hastighetsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Hastighetsplan för Sundbybergs stad 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till hastighetsplan för Sundbybergs stad 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Hastighetsplan för Sundbyberg stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet