Diarienummer STN-0059/2017
Titel Sundbybergs stads mobilitetsnorm
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad - beslut om remittering 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2017-05-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad - beslut om remittering 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stads 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-09-11 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från moderaterna och kristdemokraterna 2018-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 april 2018 - Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad - beslut om antagande 2018-04-25 Upprättat Visa dokumentet