Diarienummer STN-0055/2017
Titel Månadsrapporter 2017
Startdatum 2017-01-11
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport januari-februari 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Månadsrapport januari-februari 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Månadsrapport för stadsmiljö- och tekniska nämnden per sista oktober 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2
Månadsrapport för stadsmiljö- och tekniska nämnden per sista oktober 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Månadsrapport för stadsmiljö- och tekniska nämnden per sista oktober 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet