Diarienummer STN-0039/2018
Titel Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 532 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2018-01-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-01-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till förslagsställaren och kommunstyrelsen 2018-02-23 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder 2018-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2