Diarienummer STN-0028/2018
Titel Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2018-103
Startdatum 2018-01-11
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2018-103 2018-01-11 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument - Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2018-103 2018-01-23 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2018- 2018-01-31 Upprättat Sekretess