Diarienummer STN-0022/2016
Titel Remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad
Startdatum 2016-01-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2016-01-05 Inkommande PUL
Svar på remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2016-01-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2016-02-11 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 februari 2016 - Svar på remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2016-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat 2016-02-26 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-01-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Kistagrenen, tvärbana genom Rissne Sundbyberg 2018-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2