Visa ärende

Diarienummer STN-0007/2019
Titel Medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen - närmast Ursviksvägen - som brandposten står på
Startdatum 2019-01-03
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2021-01-19
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför 2018-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Bekräftelsebrev 2019-01-03 Utgående Visa dokumentet
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2018-12-21 Inkommande GDPR
Medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen - närmast Ursviksvägen - som brandposten står på 2019-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen - närmast Ursviksvägen - som brandposten står på 2019-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Kompletterande information 2019-03-20 Inkommande GDPR
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 27 augusti 2019 - Medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen - närmast Ursviksvägen - som brandposten står på 2019-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på medborgarförslag 2019-08-28 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till förslagsställaren och kommunstyrelsen 2019-08-28 Utgående