Diarienummer STN-0007/2018
Titel Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden januari 2018 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden januari 2018 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden mars 2018 2018-02-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2018-03-20 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-03-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden mars 2018 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet