Diarienummer STN-0007/2017
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 mars 2017 2017-03-07 Upprättat Sekretess
Protokoll från Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 16 mars 2017 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 mars 2017 2017-04-27 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-15 2017-06-07 Upprättat Sekretess
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll från sammanträdet den 15 juni 2017 2017-06-14 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragsningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott sammanträde den 31 augusti 2017 2017-08-24 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 31 augusti 2017 2017-08-31 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll från sammanträdet den 15 juni 2017 2017-08-31 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 31 augusti 2017 2017-09-22 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2017-11-07 Upprättat Sekretess
Protokoll från Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 november 2017 2017-11-15 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 7 december 2017 2017-11-29 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 7 december 2017 2017-12-05 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 7 december 2017 2018-01-31 Upprättat Sekretess