Diarienummer STN-0006/2017
Titel Valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 2017-01-02 Utgående Visa dokumentet
Val till Sundbybergs stads cykelråd 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2
Yrkande från Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna § 14 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Val till Sundbybergs stads cykelråd 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag för upphandlingsutskottet och cykelrådet expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-07 Utgående
Fyllnadsval av fyra ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-02-07 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Fyllnadsval av fyra ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående
Fyllnadsval av två ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-03-08 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Fyllnadsval av två ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av två ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-03-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Fyllnadsval av två ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-04-28 Utgående Visa dokumentet
Val av ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd - brådskande ordförandebeslut 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-05-26 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Val av ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd 2017-08-04 Utgående Visa dokumentet
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-08-14 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Frånträda från upphandlingsutskottet 2017-09-11 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Moises Ubeira (V) som ledamot i stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till och med 31 december 2017 2017-09-11 Utgående Visa dokumentet
Val av ledamot till Sundbybergs stads cykelråd 2017-10-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Avsägelse av Moises Ubeira (V) som ledamot i stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till och med 31 december 2017 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet