Diarienummer STN-0005/2017
Titel Återrapportering till stadsmiljö- tekniska nämnden 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-05-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet