Diarienummer STN-0005/2016
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2016
Startdatum 2016-01-04
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 18 februari 2016 2016-02-03 Upprättat Visa dokumentet
Mötesbok: Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott (2016-02-18) 2016-02-11 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 18 februari 2016 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 17 mars 2016 2016-03-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 17 mars 2016 2016-03-17 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 14 april 2016 2016-04-05 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 14 april 2016 2016-04-14 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 26 maj 2016 2016-05-11 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 26 maj 2016 2016-05-26 Upprättat Sekretess
Kallelse till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 13 oktober 2016 2016-09-26 Upprättat Sekretess
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll från sammanträde den 13 oktober 2016 2016-10-13 Upprättat Sekretess
Protokoll för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott sammanträde den 13 oktober 2016 2016-10-16 Utgående Sekretess
Kallelse- och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 8 december 2016 2016-11-23 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 22 november 2016 - Protokoll för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott sammanträde den 13 oktober 2016 2016-11-25 Upprättat Sekretess
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll från sammanträde den 8 december 2016 2016-12-08 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 8 december 2016 2017-01-03 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 8 december 2016 2017-02-06 Upprättat Sekretess