Diarienummer STN-0002/2017
Titel Delegationslistor 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anmälan av delegationsbeslut 2017-01-03 Utgående Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-01-26 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-03-24 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-04-21 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april - Anmälan av delegationsbeslut 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-01 Utgående Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-24 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-09-25 Utgående Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-10-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-11-08 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet