Diarienummer STN-0001/2017
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll från sammanträdet den 31 januari 2017 2017-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 21 februari 2017 2017-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 2017-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll från sammanträdet den 21 mars 2017 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 2017-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 2017-09-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 2017-12-12 Upprättat Visa dokumentet