Diarienummer SAN-0221/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Startdatum 2017-12-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten" 2017-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss "Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten" 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Förlängd remisstid till 31/3 för Kunskapsstöd om behandling vid spelmissbruk och spelberoende 2018-01-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med n 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet