Visa ärende

Diarienummer SAN-0204/2017
Titel Samlingsärende för social- och- arbetsmarknadsnämndens sammanträden 1 januari - 31 december 2018
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2020-01-07
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Delegationsbeslut 2017-12-07 - 2018-02-09 2018-02-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 2018-02-12 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 22 februari 2018 2018-02-20 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2018-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Delegationsbeslut 2017-12-07 - 2018-02-09 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-02-10 - 2018-03-11 2018-03-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-12 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 22 mars 2018 2018-03-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Delegationsbeslut 2018-02-10 - 2018-03-11 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 april 2018 2018-04-16 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-03-12 - 2018-04-15 2018-04-16 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 26 april 2018 2018-04-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 april 2018 - Delegationsbeslut 2018-03-12 - 2018-04-15 2018-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-04-16 - 2018-05-13 2018-05-14 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-14 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 24 maj 2018 2018-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 - Delegationsbeslut 2018-04-16 - 2018-05-13 2018-05-28 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-05-14 - 2018-06-03 2018-06-04 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 2018-06-04 Upprättat Visa dokumentet
Tiilläggslista till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 2018-06-08 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 14 juni 2018 2018-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 - Delegationsbeslut 2018-05-14 - 2018-06-03 2018-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens extra sammanträde den 31 juli 2018 2018-07-18 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 31 juli 2018 2018-07-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-06-04 - 2018-09-16 2018-09-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2018 2018-09-17 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 27 september 2018 2018-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2018 2018-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2018 - Delegationsbeslut 2018-06-04 - 2018-09-16 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-09-17 - 2018-10-14 2018-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018 2018-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 25 oktober 2018 2018-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018 - Delegationsbeslut 2018-09-17 - 2018-10-14 2018-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-10-15 - 2018-11-11 2018-11-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 november 2018 2018-11-12 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 22 november 2018 2018-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Social- och- arbetsmarknadsnämndens protokoll den 22 november 2018, § 92 omedelbar justering 2018-11-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 november 2018 - Delegationsbeslut 2018-10-15 - 2018-11-11 2018-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2018-11-12 - 2018-12-02 2018-12-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 december 2018 2018-12-03 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 13 december 2018 2018-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 december 2018 - Delegationsbeslut 2018-11-12 - 2018-12-02 2018-12-17 Upprättat Visa dokumentet