Visa ärende

Diarienummer SAN-0197/2017
Titel Sommarjobb 2018
Startdatum 2017-11-13
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument