Diarienummer SAN-0192/2017
Titel Förslag till sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämndens utskott 2018
Startdatum 2017-11-03
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument