Diarienummer SAN-0191/2017
Titel Ledamotsinitiativ den 31 oktober 2017 väckt Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument