Diarienummer SAN-0188/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2017
Startdatum 2017-10-20
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2017 2017-10-20 Utgående Visa dokumentet
Kvartalsrapport 2017-10-13 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2017 2017-12-18 Inkommande Visa fil
1, 2