Diarienummer SAN-0187/2017
Titel Införande av årliga resestipendier till Sundbybergs lärare och förskolelärare
Startdatum 2017-10-18
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument