Diarienummer SAN-0183/2017
Titel Internkontrollplan 2018 för social- och arbetsmarknadsnämnden
Startdatum 2017-10-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-28
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument