Diarienummer SAN-0183/2016
Titel Samlingsärende för social- och- arbetsmarknadsnämndens sammanträden 1 januari - 31 december 2017
Startdatum 2016-12-23
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2016-12-01 - 2017-02-08 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 21 februari 2017 2017-02-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Delegationsbeslut 2016-12-01 - 2017-02-08 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-02-09 - 2017-03-15 2017-03-16 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 28 mars 2017 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Delegationsbeslut 2017-02-09 - 2017-03-15 2017-04-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-03-16 - 2017-04-25 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 9 maj 2017 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Delegationsbeslut 2017-03-16 - 2017-04-25 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-04-26 - 2017-05-17 2017-05-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 maj 2017 2017-05-18 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 30 maj 2017 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Delegationsbeslut 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-05-18 - 2017-06-07 2017-06-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-08 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 20 juni 2017 2017-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Delegationsbeslut 2017-05-18 - 2017-06-07 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-06-08 - 2017-08-16 2017-08-16 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 2017-08-16 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2017-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 29 augusti 2017 2017-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Delegationsbeslut 2017-06-08 - 2017-08-16 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-08-17 -2017-09-13 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 26 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Delegationsbeslut 2017-08-17 -2017-09-13 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-09-14 - 2017-10-18 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 31 oktober 2017 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Delegationsbeslut 2017-09-14 - 2017-10-18 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-10-09 - 2017-11-08 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 21 november 2017 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Delegationsbeslut 2017-10-09 - 2017-11-08 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut 2017-11-09 - 2017-12-06 2017-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 2017-12-08 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 19 december 2017 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Delegationsbeslut 2017-11-09 - 2017-12-06 2017-12-21 Upprättat Visa dokumentet