Visa ärende

Diarienummer SAN-0177/2016
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016
Startdatum 2016-12-21
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument