Diarienummer SAN-0176/2017
Titel Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Startdatum 2017-10-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-12
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" 2017-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" 2017-10-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" 2017-10-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- o 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Information om arbetet inför den nya lagen kring samverkan vid utskrivning 2017-11-16 Inkommande Visa dokumentet
Möjlighet att lämna synpunkter på riktlinje för samverkan vid utskrivning 2017-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Synpunkter på riktlinje för samverkan vid utskrivning 2017-11-23 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-12-18 Inkommande Visa fil
1, 2