Diarienummer SAN-0175/2017
Titel Upphandling av familjerådgivning
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-24
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upphandling av familjerådgivning 2017-10-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Upphandling av familjerådgivning 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Förfrågningsunderlag familjerådgivning 2018-04-16 Utgående Sekretess
Avtal 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet