Visa ärende

Diarienummer SAN-0175/2017
Titel Upphandling av familjerådgivning
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2023-05-24
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upphandling av familjerådgivning 2017-10-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Upphandling av familjerådgivning 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Förfrågningsunderlag familjerådgivning 2018-04-16 Utgående Sekretess
Avtal - AB SöderStöd 2018-05-31 Upprättat Sekretess
Avtal - Familjerådgivningen City (fd. Mentea AB) 2019-06-24 Upprättat Sekretess
Prövning av ny rådgivare 2020-01-22 Inkommande GDPR
Anställning av personal 2020-02-15 Inkommande GDPR
Utgående information till leverantörer gällande covid-19 2020-03-24 Upprättat Sekretess
Utgående information till leverantörer gällande förlängning av digital rådgivning 2020-05-26 Upprättat Sekretess
Avtal - Deltagruppen AB 2021-03-23 Upprättat Sekretess
Avtal - City psykologhus/C. Vestin Psykologpartners AB 2021-04-15 Upprättat Sekretess
Tilläggsavtal Deltagruppen AB 2021-04-19 Upprättat Sekretess
Anställning av personal 2021-06-27 Inkommande GDPR
Anställning av personal Inkommande GDPR
Revidering av förfrågningsunderlag upphandling LOV familjerådgivning 2022-02-01 Utgående Visa dokumentet
Frågor och svar Upprättat Sekretess
Avtal - Evidentia Psykologi AB Upprättat Sekretess
1.1. Upphandlingsföreskrifter 2022-03-08 Upprättat Sekretess
2.2. Krav på sökande 2022-03-08 Upprättat Sekretess
3.3. Krav på tjänst 2022-03-08 Upprättat Sekretess
4.4. Kontraktsvillkor 2022-03-08 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-03-22 - Revidering av förfrågningsunderlag upphandling LOV familjerådgivning 2022-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Anställning av personal 2022-03-28 Inkommande GDPR
Nya krav familjerådgivning 2022-03-24 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Avtal - Acord Familjerådgivning Handelsbolag 2022-03-28 Upprättat Sekretess
Prövning av rådgivare Deltagruppen Inkommande GDPR
Godkännande av ändring i förfrågningsunderlag avseende upphandling av familjerådgivning 2019-11-01 Upprättat GDPR
Information gällande ägarbyte - Mentea AB blir Confidenca Invest AB Inkommande GDPR
Personuppgiftsbiträdesavtal Mindful AB Inkommande Sekretess