Visa ärende

Diarienummer SAN-0175/2017
Titel Upphandling av familjerådgivning
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2020-06-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upphandling av familjerådgivning 2017-10-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Upphandling av familjerådgivning 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Förfrågningsunderlag familjerådgivning 2018-04-16 Utgående Sekretess
Avtal 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Avtal 2019-06-24 Upprättat Visa dokumentet
Prövning av ny rådgivare 2020-01-22 Inkommande Visa dokumentet
Anställning av personal 2020-02-15 Inkommande Visa dokumentet
Utgående information till leverantörer gällande covid-19 2020-03-24 Upprättat Sekretess
Utgående information till leverantörer gällande förlängning av digital rådgivning 2020-05-26 Upprättat Sekretess